mandag 11. april 2011

Oppsummeringen

Aller først vil vi takke alle som faktisk kom den 9. april. Selv om media gjerne vil fokusere på at få personer kom, forventet vi heller aldri flere hundre personer. Det tar tid å bygge dette, stein for stein. Vårt håp er at 10 blir til 20, og 20 til 40 osv osv...

det har vært en masse spekulasjoner i media rundt våre motiver for å velge 9. April. Synsing fra mer eller mindre kvalifiserte personer, og direkte løgn fra andre. En god del av dette var forutsigbart, og ikke så rent lite underholdende, mens annet vitnet om mer systematisk forsøk på feilfremstilling.

Vi er godt fornøyd med å ha slått fast en gang for alle at vi er anti-ekstremistiske, og ikke i mot Islam per definasjon. Vi tror ikke nødvendigvis Islam er en god ide for noen som helst, men hva folk velger å utsette seg for er ikke vårt problem så lenge det kun går ut over dem selv. I det lyset er det en god del religioner vi kunne tatt med, men poenget er at religion i seg selv bør og skal være en privatsak. Når du gjemmer deg bak religionen din i det du utfører handlinger som påvirker andre, ja da blir det samfunnets sak.

Når mediene omtaler vår markering som en "fiasko", er det på feil premisser. 9. April markeringen var aldri for å samle 1000 demonstranter, og vi synes ærlig talt det er litt spesielt at den ble sent "live" på TV2 Nyhetskanalen. Vi kunne fortalt samtlige dette ikke ville ble stort, men det var som sagt ikke poenget. Ikke denne gangen.

Før 9. April hadde svært mange ikke hørt om oss. De som hadde hørt om oss, var enten de som var så enige at de allerede var med, eller de som er så uenige at de aldri vil bli med uansett. Nå vet alle om oss! Det var det virkelige målet. Det er nemlig ikke slik at våre meninger er unike, men å få de frem i et samfunn der politisk følsomhet nær sagt forbyr omtale av slikt, det er faktisk litt av et triks. 


La meg avslutte med å si at jeg har bunnløs beundring for de som faktisk møtte opp. Det krever mot å assossiere seg med noe så misforstått som NDL. Det krever mot å tørre å si det til andre. Tenkt da hva slags mot det krever å stå frem, som en av noen ytterst få, når halve Oslo jakter på deg, og TV kameraene fanger vært sekund. Den type mot lover godt for fremtiden. Neste gang tør enda flere, og ballen har bare så vidt begynt å rulle!

Jeg vil oppfordre samtlige til melde seg inn i vår facebook gruppe, og samtlige til å komme neste gang!

onsdag 6. april 2011

Vi Minner om Vår Demonstrasjon på Kontraskjæret Akershus festning (OSLO) Lørdag 9 April 2011 kl 12.00

søndag 20. mars 2011

Valg av leder i NDL


Lørdag 19 03 2011 ble det avholdt valg av ny leder i NDL

Den nye lederen er Lena Andreassen

onsdag 16. mars 2011

Vi i NDL er ikke så rent lite stolte av å kunne få publisere denne kronikken av Hanne Nabintu Herland. Kronikken stod først på trykk i Forsvarets Forum, som en hyllest til Marinejeger Bolle,og understreker hvor viktig aktiv handling er i vår tid.

NDL vil rose Herland for sin uredde penn, sin direkte stil og sin evne til å fronte meninger mange har, men få tør si høyt. Vi trenger fler som henne, i det norske samfunnet.Vi takker for gode ord, og tillater oss å sitere noen linjer hun sendte oss, slik at alle kan huske hva som er viktig når det stormer som verst:


"Ta deg overhode ikke nær av hva mediene skriver. Hev deg over det en gang for alle! Vær saklig og redelig i møte med usaklighet og uredelighet. " - Hanne Nabintu Herleand

Krigskorset
Kronikk publisert på bestilling fra Forsvarets Forum, 2.3.2011

Av: Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter

Den britiske statsministeren Neville Chamberlain ble beryktet i sin samtid for utsagnet: “Peace in our time.” Det var hans analyse av situasjonen da Hitler påbegynte sitt aggressive felttog mot Europa. Da den andre verdenskrig brøt ut kort tid etter, ble hans naivitet åpenbar for alle. Det inderlige ønsket om fred hindret Chamberlain fra å se realitetene.

Å tro det beste om en fiende, var nær ved å koste Europa friheten. Heldigvis fantes ringreven Churchill, kanskje vår tids største statsmann, som viste nødvendig intoleranse mot Hitlers totalitære venstreekstreme sosialisme.

Det er få forunt å forstå sin egen samtid og skille rett fra galt når man er under påvirkning fra et kyndig politisk propagandaapparat. Også vår tid preges av en politisk farget tilnærming til verdenskonflikter som ofte kjennetegnes av et påfallende ensidig mediebilde. Ikke minst rammer dette Forsvaret. Gjemt i en hittil fredelig avkrok av Europa, med oljemilliardenes søvndyssende evne til å lede til overvekt og middelmådighet, mangler nordmenn nødvendig kunnskap om alvoret i internasjonale politiske spenninger.

Nettopp derfor var det sjeldent aktverdig at man fant det betimelig å tildele orlogskaptein og marinejeger Trond André Bolle utmerkelsen Krigskorset i januar 2011. Det skapte en nasjonal bevissthet om norske militæres heltemot i møtet med en brutal fiende som Norge er i krigshandlinger med.

Også de siste månedenes terrorangrep har illustrert hvor villige islamist-grupper er til bevisst å bruke uskyldige sivile for å oppnå politisk oppmerksomhet. Nettopp den islamistiske viljen til å drepe sivile, blir salafi-jihadismens ultimate felle: Dens mangel på respekt for sivilsamfunnets borgerrettigheter, menneskeverdighet og religionsfrihet gjør at ideologien ikke kan bli møtt med respekt i Vesten.

Marinejeger Bolle fikk utmerkelsen post mortem. Han ble som kjent drept av en bilbombe i militær tjeneste i Afghanistan i 2010 og er første nordmann etter andre verdenskrig som mottar Krigskorset med sverd for innsats i krig, etter en lang karriere som en av Norges fremste soldater. Han tilhørte dem som ikke roper “Peace in our time.” Men var blant dem som forsvarer de idealer som har gjort Norge til en moderne velfungerende sekulær nasjon med respekt for individets frihet.  Den slags maskuline holdninger er befriende lite preget av vår tids naive feministiske opprop for myke verdier.

Professor Harvey Mansfield ved Harvard universitetet påpeker at en av de kvaliteter som statistisk kjennetegner menn er nettopp den bemerkelsesverdige villigheten til å ofre sitt eget liv for familien, lokalmiljøet og samfunnet. Man tar ansvar når andre fryktsomt trekker seg unna. Der også dagens kvinner statistisk sett velger hjemmefrontens omsorgsrelaterte sysler, har menn vist seg å ha evnen til strategisk å se farene som truer og kjempe for å beskytte sine egne. Mansfield mener det er på høy tid å gjenreise respekten for dette maskuline motet, som viser seg fra sin beste side i krigshandlinger.

For alle verdier er ikke like. Noen produserer stabile stater som beskytter borgere og legger til rette for velfungerende sivilsamfunn, andre har verdisystemer som leder til mangel på stabilitet. Millioner av mennesker valfarter i dag fra denne typen dysfunksjonelle stater for å etablere seg i USA og Europa.

Klassekampen viste nylig til en internasjonal undersøkelse av folks tillit til ulike institusjoner og næringer, Edelman-rapporten, som bekrefter at norske medier opplever en historisk tillitskrise. Mange etterlyser nyanserte artikler som gir breddekunnskap om faktiske forhold heller enn tendensiøs lavkvalitetsjournalistikk. Mediedekningen av urolighetene i Egypt er et godt eksempel på hvilket vell av nyanser som forsvinner når mediene så utilgivelig tenker i takt. Man glemmer at Egypt under Mubarak var internasjonalt kåret som Afrikas raskest voksende økonomi. Landet hadde et flerpartisystem og var en sekulær stat med en uvanlig populær president, Mubarak, som ved siste valg hadde med seg rundt 80 % av befolkningen. Mubarak har maktet å gjøre Egypt til en av Midtøstens mest økonomisk ekspansive og stabile land. De siste tiårene har man lyktes med å føre millioner ut av fattigdom og inn i en middelklassetilværelse som har gitt grobunn for den økonomiske veksten.

Men Egypts utfordring har også vært korrupsjon, fattigdom og islamistiske grupper som ønsker å styrte dagens sekulære styre for å innføre islamsk Sharia-lovgivning. Professor Unni Wikan påpekte nylig at frykten for islamisme blant egyptere flest er betydelig. De ønsker ikke en Sharia-stat som forbyr sang og musikk og fotball og påbyr kvinner å være niqab-kledde. En av de radikale islamistenes årelange uttalte mål er blant annet å tilintetgjøre Egypts arkeologiske skatter, som anses som avgudsdyrkelse.

Heldigvis beholder hæren foreløpig makten i Egypt. USA har med Irak lært hvor dårlig det kan gå dersom man både fjerner et lands sterke mann og hæren. For en ukontrollert overgang til demokrati er langt fra beste alternativ i urolige regioner dominert av fattige underklasser uten utdannelse. Faren for at demokrati åpner for kaos og anarki, har stater i Afrika sett før. Etter at Vesten på 1990 tallet tvang DR Congo til å bli demokratisk, har det brutt ut en borgerkrig som til nå har krevet 6 millioner liv. Dette kom som et direkte resultat av at Congos sterke mann ble fjernet og Vesten ukritisk støttet Laurent Kabila, en tilfeldig militsleder som var raskt nok ute til å lære seg å stave ordet demokrati og bruke det i annenhver setning. Han ble som kjent president i landet og mistet kontrollen da borgerkrigen brøt ut.

Dette er eksempler på andre sider av internasjonale hendelser som burde blitt belyst for å gi balanserte syn på viktige saker. Likevel ropes det taktfast politisk-korrekt fra et samlet sosialistisk norsk mediekor, som fremskynder ukontrollerte maktovertagelser og naivt tror det skal bli “peace in our time” straks mannen i gata inntar presidentpalasset i en av verdens mest ustabile regioner.

Fordi vår tid preges av kulturkollisjoner, subjektiv og følelsesladet journalistikk samt alvorlig divergerende virkelighetsoppfatninger, blir realitetsorienterte menn som orlogskaptein Trond André Bolle et stående ideal. Deres forsvar av den vestlige kulturens militære råderett over eget territorium er prisverdig. For håpet om fred, må ledsages av viljen til å forsvare friheten. Å vokte de verdier som Krigskorset representerer, er avgjørende i en tid som denne.

tirsdag 8. mars 2011

Det Store Bildet

De siste dagene har en del medlemmer av NDL avslørt en del misoppfatninger av hva vi står for. Det er i og for seg greit, og noe man må regne med i en ny organisasjon. Det som er hårreisende er, når medlemmer spør etter info som ligger ute her. Da er man lat, eller uvitende. Ingen av delene er spesielt positivt…

Et spørsmål vi derimot ble glade for å få, var hvordan NDL ser på det litt større bildet. NDL’s manifest slår klart fast at vi skal sloss mot alle former for ekstremisme, alle former for terror. I motsetning til den noe populistiske holdningen at begrepet ”Terror” forandrer seg ut i fra geografiske eller sosiologiske forhold, mener vi at terrorisme er et universalt begrep. Når enkelte søker å argumentere med at terrorisme er et variabelt begrep, mener vi dette er fullstendig feil. Det blir litt som å hevde at en uholdbar situasjon blir mindre uholdbar om den pågår over tid, slik tilfellet var for eksempel i Storbritannia mens PIRA og RIRA var aktive, eller som tilfellet var/er i Spania, og ETA… Beklager, men dette er en logikk Erasmus Montanus ville vært stolt av…

Denne argumentasjonen avslører også et menneskesyn vi ikke kan gå god for, nemlig at enkelte mennesker kan utsettes for mer, før det er terror. Det avslører også en svikt i forståelsen rundt internasjonale mekanismer innen våpentransport, narkotikasmugling og andre aktiviteter gjerne knyttet opp mot terrorisme, eller geriljavirksomhet.

Sannheten er at det er en liten verden, også for terroristorganisasjoner og revolusjonære. Vi vet at svært mange ekstremistiske, eller radikaliserte bevegelser har et solid inntektsgrunnlag fra narkotikahandel. Det mest kjente eksemplet er kanskje fra Colombia, der FARC og ELN til sammen nær sagt kontrollerer ¾ av verdens kokain produksjon. Via sitt nettverk i land som bl.a. Panama og Cuba eksporteres enorme mengder inn i Mexico og USA.

På lik linje som FARC og ELN i Colombia finansieres av narkotika og annen kriminell virksomhet, har Al Qaida nær sagt overtatt eksporten av heroin fra Taliban. Der FARC og ELN i hovedsak ikke har en religiøs tilknytning, men er kommunistisk orienter, er selvsagt Al Qaida selve kromtappen innen det militante islamistiske nettverket. Siden begge organisasjoner har interesse av å få sine ”varer” inn i Europa, var vel et samarbeid om kontroll i Afrika bare et tidsspørsmål…

La oss utvide bilde ENDA et hakk… I Spania har ETA og dets politiske alibi, Batasuna, i en årerekke kjempet hva de mener er en legal kamp for et fritt Baskerland. En godt kjent hemmelighet er at ETA pleier nære bånd med FARC. Økonomi, strategi, våpen og personell utveksles til stadighet. En PC beslaglagt fra en av FARCs toppledere avslørte dessuten konkrete planer om aksjoner de to organisasjonene skulle utføre sammen.

ETA er for så vidt ikke fremmede når det gjelder internasjonalt samarbeid. Spanias tidligere statsminister, Jose Maria Aznar, overlevde så vidt hele tre rakettangrep fra ETA i 2003. Rakettene kom fra gode venner i Nord-Irland…

La oss oppsummere litt før ting blir fullstendig kaotisk:


Med andre ord: Alle er i seng med alle. Med dette i tankene er det ikke bare naivt, det er rett ut dumt å påstå at kampen mot ekstremisme kun er en kamp mot Islam. Om man ikke evner å se at kampen mot for eksempel ETA direkte påvirker kampen mot FARC, som direkte påvirker kampen mot Al Qaida, ja da har man gått glipp av det store bildet, og bør rykke tilbake til start…


PS: Selv om vi i denne artikkelen omtaler en rekke organisasjoner som terror organisasjoner, har også en rekke av disse politiske partier, som opererer fullt på side med loven. Siden årsaken til mange av disse gruppene ligger langt tilbake i tid, og er mer kompleks enn hva en enkelt artikkel kan sammenfatte, tar vi ikke stilling til selve kampen mange av disse gruppene utkjemper, kun måten det gjøres på. Mange vil hevde de fører en legal motstandskamp (FARC, ETA, IRA), men NDL mener en hver motstandskamp mister sin legalitet i det øyeblikk man benytter sivile kidnappinger, narkotikatrafikk og barnesoldater for å oppnå sine mål. 

mandag 7. mars 2011

Vedrørende intervju i VG 7.Mars med Lena Andreassen

I forbindelse med Lena Andreassens intervju i VG 7. mars, et intervju NDL er godt fornøyd med, vil NDL få lov å annonsere følgende til presse og andre interessenter:

At NDL’s oppstart i Norge har vært turbulent vil alle som har lest dagens artikkel i VG forstå. Vi gikk med på intervjuet i VG da alt for mange vrangforestillinger eksisterer om hva NDL er, og hvilke oppgaver og metoder NDL ser for seg. Vi føler intervjuet med Andreassen bidro til å kartlegge dette på en god måte.

NDL ønsker nå å bruke tid på å bygge en solid struktur, sette et permanent styre med valgte representanter, og skape sunne og gode allianser med andre organisasjoner og partier med samme fokus som NDL.

Selv om vi er godt fornøyd med VGs fremstilling, ønsker vi å presisere at vi skal sloss mot ALL form for ekstremisme, og at islamsk ekstremisme bare er en del av dette. At media vil fokusere på den biten var ikke overraskende, men allikevel noe skuffende.

NDL kommer ikke til å uttale seg om lederstriden og dertil hørende rot ytterligere.
Alle kan lese om NDL’s formål på våre sider


Ønskes ytterligere kommentarer vedrørende konkrete saker og uttalelser henviser vi til Håvar Krane med epost leder@norwegiandefenceleague.no eller vår politiske avdeling policy@norwegiandefenceleague.no

Med Vennlig Hilsen
NDL

...And Justice for All

"I pledge allegiance to my Flag and the Republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all"

Slik starter en av verdens mest kjente eder - den amerikanske troskapseden. Det er rart med det, men nye nasjoner er gjerne mye bedre på det pompøse og sermonielle, enn hva litt eldre nasjoner er. Det handler om å bygge sin identitet, og er man nettopp ferdig med for eksempel et noe utagerende te-party, eller for å flytte det til nyere scenarioer, nettopp har hatt tidenes lengste frokost i ei rundkjøring, er identiteten din kanskje noe av det viktigste du har...

Det vil alltid være mange som skal mene noe om identiteten din. Enten du er et land, en organisasjon, eller en idrettsutøver på topplan, skal alle mene noe om hvordan du fremstår. De som mener noe kjenner gjerne ikke den eller de det menes noe om, akkurat det er ikke en nødvendighet i vår nye rikssport, synsing.

NDL har den siste tiden begynt den lange veien mot sin egen identitet. En ferd som startet på Anker Hotell for 2 uker siden, har nå gått inn i neste fase. Om dette kan mangt leses her.

Det å "finne seg sjæl" er ikke nødvendigvis gjort over natta. Når man i tillegg må sloss mot mennesker som anklager oss for fordommer, basert på sine egne fordommer, sier det seg selv at vi trenger både tid og ro. Ironisk nok er vel tid og ro det siste vi har, men jeg tror alle vil forstå og være enig i at vi ikke har råd til å forte oss. Dette må gjøres rett første gang det gjøres, om vi skal ha livets rett videre.

De siste dagene har arbeidet med identitet bl.a. involvert en ny hjemmeside, som snart kan supplimere denne, et forum, et systemn for medlemskap, organisasjonskart og selvsagt sikkerhetsklarering av nye medlemmer. Den siste biten der er det en del som reagerer på. Den skulle selvsagt vært unødvendig, men ytterligående fra både venstre og høyre fløy har enda ikke gitt opp å komme seg inn i NDL. Samtidig fikk vi senest i forrige uke informasjon om at enkelte gamle medlemmer igjen er ute å benytter vårt navn, og vår logo på Facebook.
Hva de forventer å oppnå vet ikke vi, men vi kan garantere at de mislykkes. Det har alltid vært EDL's politikk, og vil alltid være NDL's politikk, at vi heller tar kvalitet over kvantitet. Våre gamle "venner" driver ut i fra de bevis vi har sett, ikke like nøyaktig screening.

På bakgrunn av slike hendelser registrerte vi forrige uke NDL som merkevare og organisasjon. Det gjør at det faktisk er imot Norsk lov å benytte seg av vårt navn, og vår logo, uten vårt skriftlige samtykke. Vi vil derfor benytte anledningen til en liten advarsel:

Fra og med 14. Mars vil alle som misbruker vårt navn og vår logo, i noen form, bli anmeldt.
Det er hardt nok å bygge en organisasjon fra grunnen om en ikke skal sloss med "seg selv" også. Mange har fortsatt et fullstendig feil bilde av hva vi står for, og tror fortsatt vi vil ha Norge hvitt. Dette får oss til å undre over et par ting vi sikkert ikke burde bry våre slitne hoder med (i følge våre kritikere)...

Under Ski-VM, hvor Norge jo gjorde det spektakulært bra, fikk man hele tiden høre våre beste stjerner snakke om hvor stolte de var av å være norske. Hvor flott det var å vise frem Norge, norsk kultur, på denne måten... Samtidig møter hundretusner opp og hyllerde, som de heltene de er. Sier VI derimot hvor stolte vi er av Norge, og av å være norske... er vi rasister!?! Man må ikke være hvit for å være norsk, der er vi alle enige, men at må gå fort på ski for å kunne være stolt uten å være rasist, den var litt ny...

Samme dag som vår alles favoritt vant 3 mila for jenter (GRATULERE), og således viste frem det aller beste av Norge, og hva vi kan om vi vil, fant Spellemannsprisen sted i Spektrum. Også dette er jo en smått narsissistisk affære, der et samlet musikk-Norge hyller sine egne helter. Også her fremhever man hele tiden hvor viktig norsk kultur er. Det er faktisk et eget TV program og konsept, skapt for å hylle nettopp norsk kultur, i alle sine former. Skulle vi prøvd oss på å hylle noen av disse, er vi vel igjen rasister....

Forresten; jeg VIL benytte annledningen til å hylle noen av disse, så får kritikerene heller guffe på igjen. Noen av mine personlige favoritter vant nemlig under Spellemannspris. Carpe Diem ble årets Spellemenn! Disse fantasiske artistene er kanskje selve beviset på at man ikke må være hvit for å være nordmann. At man ikke må være religiøs OG ekstrem. Inntil sitt siste album har faktisk ikke religion være et stort tema for Carpe Diem i det hele tatt, for hvorfor skal det egentlig være en faktor om man ikke tar det til det ekstreme?

Jeg vil derfor også gratulere Carpe Diem men en vel fortjent Spellemannspris. Er det rasistisk av meg får det stå til...lørdag 5. mars 2011

Fremtiden formes nå!

NDL har på kort tid vært igjenom meget. Det sies at det er i motgang det går oppover, og dette har vist seg å stemme godt for NDL også. Vi har holdt oss tro til Tommy Robinsons ord, og heller stått skulder til skulder med noen få trofaste, enn å samle all verdens rariteter for størrelsens skyld. Daglig har vi takket nei fra mennesker som ønsker seg inn, da vi etter en nærmere sjekk har funnet sympatier vi overhode ikke ønsker å assosiere oss med. NDL vil aldri være et fristed for nazister og rasister. Dette er ikke en "PK" holdning, det er rett og slett den eneste holdningen en organisasjon som skal kjempe mot ekstremismer kan innta, for ekstremister kommer i alle varianter, ingen velkommen i NDL....

Hva nå? Hvor går veien videre? Helt siden vi tok et oppgjør med grumset i egne rekker, og fikk den støtten vi var helt avhengige av å få fra våre engelske venner, har vi vært klare på at et styre som ikke er valgt av sine medlemmer, lever på lånt tid. Skal styret kunne utføre sine oppgaver med autoritet, må det ha medlemmenes tillit, og denne kan best utrykkes ved et valg.

Da Håvar Krane tok på seg å lede skuta i en overgangsperiode, var det med en klar plan om å snarlig holde et valg, og således la oss alle si hvem vi ønsker skal lede oss fremover. Det har derfor vært mange sene kvelder hvor organisasjonskart har blitt finpusset, og strategier lagt. Datoen vi har jobbet mot har hele tiden vært 9. April, en dato som rygger stadig nærmere.

Vi har landet på en organisasjonsstruktur der vi nå i utgangspunktet trenger 5 personer, men har planer for yttligere 4 poster. HVor mange som kan fylles avhenger av hvor mange kvalifiserte kandidater som stiller til valg. Når det skrives "kvalifiserte kandidater", er det fordi visse krav må stilles for å unngå å havne i samme situasjon vi nettopp har sloss ut av. Derfor vil vår sikkerhetsavdeling foreta en sjekk av de som stiller. Dette var noe av det vi fikk fullmakt av fra england, og det er slik det må være. Det er ingen sensur, men en ren forsikring for at NDL skal få en flott "oppvekst".

Åpenbart må alle nå gå i seg selv og finne ut om dette er noe de kunne tenke seg å ta en del i. Jo flere som stiller til valg for diverse poster, jo bedre er det. detaljer rundt hvilke poster vil komme fortløpende, men åpenbare poster er selvsagt leder, og to nestledere. Ut over det ser vi på en rekke løsninger vi snart vil presentere.

Vi håper dette er noe alle vil ta del i, og at alle vil la sin stemme bli hørt. Fremtiden starter nå, og vi har alle et ansvar for at NDL forblir en organisasjon som sloss for yttringsfrihet, mot alle former for ekstremisme, og for verdier alle mennesker bør kunne enes om. NDL skal ikke være en sær organisasjon for sinte, hvite menn og kvinner, men en sunn organisasjon for alle mennesker som ønsker en trygg hverdag, der vestlige demokratiske verdier fortsatt er et lys for mennesker i alle deler av verden.

tirsdag 1. mars 2011


På vegne av English Defence League, ved Hel Gower som er personlig assistent til Tommy Robinson, bringer vi denne meldingen, som burde avklare et hvert spørsmål vedrørende de siste tiders stridigheter.
Statement regarding leadership dispute in the Norwegian defence League:

The EDL has been following the internal dispute regarding leadership of the NDL and would like to make the following announcement:

For the time being and up untill the planned election of new leadership on the 9th of April, Haavar Krane will function as the officially recognised spokesman and leader of the Norwegian Defence League endorsed by the EDL.

We wish Haavar Krane all the best in the work ahead, in building up a genuine Nowegian Defence League.

The following has been agreed with Haavar

1) He will do this until a new leader is elected.
2) That NDL get approval from EDL to continue on this, EDL has now approved this
3) He chooses for the time being his/NDLs own security and liason division
4) When all the new leaders are elected he is out and into the background
5) When the time comes when a new leader is elected this will be respected from EDL.

Trust this answers all your queries and that you can spread the word around that this has been agreed and sanctioned by EDL Leadership.

Regards

Hel
Norsk oversettelse
Uttalelse vedrørende uenighet om lederskap i Norwegian Defence League (Norsk Forsvars Allianse)
EDL har fulgt stridighetene rundt hvem som skal lede og representere NDL, og vil med dette gjøre følgende annonsering:
Inntil videre, og frem til valget av en ny ledelse, senest 9. april, vil Håvar Krane fungere som den offisielt anerkjente talsmann og leder for NDL, med støtte fra EDL.
Vi ønsker Håvar Krane lykke til i det forestående arbeidet med å bygge opp en ekte Norsk Forsvars Allianse.
Vi har blitt enige om det følgende med Håvar:
1) Han påtar seg lederansvaret inntil en ny leder er valgt.
2) NDL får annerkjennelse av EDL til å fortsette sitt arbeide. Dette annerkjennes herved av EDL.
3) Håvar Krane velger selv sitt eget team, til å håndtere sikkerhetsspørsmål og kontakt utad.
4) Når et nytt styre er valgt, vil Håvar tre tilbake til en alminnelig rolle i NDL.
5) EDL vil respektere valgresultatet, uavhengig av resultat.
Vi regner med dette besvarer alle spørsmål dere har hatt vedrørende den siste tids hendelser, og at dere nå sprer dette vedtaket om at EDL annerkjenner dette til alle som må ha nytte av å vite det.  
Hilsen
Hel Gower

mandag 28. februar 2011

Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse Manifest

The Norwegian Defence League - Norsk Forsvars Allianse er en søstergruppe til The English Defence League. Vi følger de samme retningslinjer som EDL og stiller de samme krav til våre medlemmer:

(1) MenneskerettigheterForsvare og fremme menneskerettigheter

The Norwegian Defence League (NDL) er en menneskerettsorganisasjon startet i støtte for, og inspirert av, The English Defence League. Vi arbeider i mot den intolerante og barbariske holdningen som vokser i enkelte deler av ekstremistiske miljøer i Norge; inkluder, men ikke begrenset til, fornektelsen og undertrykking av kvinners rettigheter, mishandlingen av små barn, såkalte æresdrap, homofobi, anti-semitisme og den kontinuerlige støtten til de ansvarlige for terrorhandlinger. Selv om NDL er dedikerte til bekjempelse av all ekstremisme, anerkjenner vi at den største trusselen mot dagens samfunn utgjøres av islamske ekstremister.

Selv om vi alltid må bekjempe den uriktige antagelsen om at alle Muslimer er involvert i, eller på annen måte ansvarlige for, disse handlingene, må vi på samme tidspunkt ikke være redde for å snakke åpent om dette tema. Dette er grunnen til at NDL vil jobbe for å beskytte de unektlige rettighetene til alle mennesker, til å protestere mot radikale islamske ideers inntog i vanlige menneskers liv.

NDL anerkjenner at Muslimer selv ofte er de største ofrene for radikale Islamske tradisjoner og handlinger. Vi mener myndighetene skal jobbe for å beskytte menneskerettighetene til praktiserende, Norske Muslimer. Myndighetene har en særskilt rolle for å beskytte Muslimers rettigheter til å åpent kritisere ortodokse tolkninger av Islam, og å utfordre Islamske ledere uten frykt for represalier. Myndighetene må sørge for at moderne Muslimer har de samme rettigheter og ansvar som Norske borgere, og svarer til Norske lover. Dette gjelder spesielt kvinners rettigheter, og muligheten til å forlate trossamfunn, eller konvertere som de ønsker, uten frykt for hverken sensur eller represalier. Norske Muslimer må fritt få kreve reformer innen egen religion, for å gjøre den mer relevant i et moderne samfunn. NDL mener det er spesielt viktig at de som mener Islam skal praktiseres i den form kjent fra det 7. århundre blir stanset, da denne formen representerer selve motstykket til et moderne, vestlig demokrati. Fokuset må være på Norske Muslimers mulighet, og rettighet, til å overkomme de problemer som overskygger deres religion og oppnå intet mindre enn en reform av Islam. I tråd med dette, burde vi alle gjøre hva vi kan for å styrke og støtte de som er villige til å ta denne kampen. Vi har også et ansvar for å sørge for at de som vil kjempe for reformer ikke risikerer represalier fra de som vil innføre lover å regler fra det 7.århundre, også kjent som "Sharia-lover". NDL ber myndighetene avvise ett hvert lovforslag som svekker mulighetene for interne reformer i den islamske kulturen, og således er tjent til å svekke ytringsfriheten, siden ytringsfriheten er essensiell for å stoppe de klare brudd på menneskerettighetene som til tider manifesterer seg selv innen enkelte retninger av Islam. Vi mener at forkjemperne for ekstreme tolkninger av Islam har et strupetak på Norske Muslimer. Disse radikale kreftene dominerer Muslimske organisasjoner, og spiller en nøkkelrolle i Norske moskeer, og jobber kontinuerlig for økt innflytelse. Radikale Muslimske krefter holder Norske Muslimer i frykt, og isolerer dem fra en integrert rolle i det Norske Samfunn, særlig gjelder dette kvinner. Det representerer ikke vanlige Muslimers tro og meninger, tier deres synspunkter og indoktrinerer deres barn, samtidig som den diskrediterer de som ønsker en fredfull eksistens side om side med Norske borgere.

(2) Demokrati og Norske Lover: Promotere demokrati ved å bekjempe Sharia.

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har erklært at "Sharia er uforenelig med de grunnleggende prinsipper om demokrati". På tross av dette, finnes det fortsatt de som er villige, og ønsker å tilrettelegge for Sharia lover, og som mener Sharia kan eksistere i partnerskap med våre eksisterende lover og normer. I realiteten kan Sharia kun eksistere i et samfunn fundamentalt motsatt av vårt eksisterende juridiske, politiske og sosiale system. Sharia representerer en revolusjon vårt samfunnet ikke ønsker, og på grunn av dette må Sharia bekjempes. Vi anser Sharia som en definitiv trussel mot vårt samfunn og vårt demokrati.

Uoffisielle Muslimske domstoler, krav om at Islamske tradisjoner og levesett skal ha en unaturlig stor rolle i vårt samfunn, og en tilnærmet snikinnførsel av Halal produsert mat representerer alle eksempler på at Sharia er på vei inn i våre liv. Dette har ført til økte motsetninger som kan føre til farlige situasjoner, om ikke grep blir tatt. Suvereniteten til Norske domstoler må opprettholdes og forsvares, rettferdig kritikk av religiøse og politiske ideologier må forbli tillatt, og forbrukere må få den informasjon de trenger for å kunne velge bort Halal produsert mat, om de så ønsker. Restauranter og hurtigmatkjeder som tilbyr Halal alternativer, må pålegges å også tilby mat som ikke er Halal, samt å vise respekt for andre religioner, skikker og bekymringer vedrørende dyrevern (vedrørende rituell slakting). Ingen burde risikere å spise Halal uvitende, på lik linje som Muslimer krever å få opplyst om det motsatte er tilfelle. Dette vil innebære at all mat merkes, ut i fra produksjonsmåte, være seg på supermarkeder, skoler, restauranter eller sykehus - overalt for mat serveres. Fritt valg i disse tilfellene er å anse som en menneskerett, ikke kun for de som ønsker Halal.

Sharia-lover skiller fundamentalt mellom Muslimer, og ikke-Muslimer, og NDL vil aldri godta at denne formen for religiøst apartheid får fotfeste i det Norske samfunn. NDL vil derfor bekjempe Sharia i alle sine former og utgaver, og vil aktivt arbeide for å oppheve alle Sharia baserte tilpasninger allerede innført og praktisert i vårt samfunn

(3) Informasjon: Sørge for et balansert bilde av Islam og ekstremisme.

En sentral del av NDL's arbeide vil være informasjon til publikum. Norske politikere, og massemedia har i en lang tid presentert et svært tilpasset og derfor ubalansert bilde av forskjellige ekstremistiske grupperinger, og derfor et uriktig bilde av hva disse representerer. Vi mener dette grunner ut i frykt for å fremstå som "politisk ukorrekte", og det påfølgende tap av stemmer og lesere dette kan medføre. dette har skapt et bilde som fremmer behovene til politikere og media, fremfor behovet til publikum. Dette har skapt en unødvendig barriere til informerte politikere og beslutningstakere, og har gjort det tilnærmet umulig å finne reelle og gode løsninger på de problemstillinger økt ekstremisme medfører. Hvorvidt de ansvarlige er klar over den situasjonen de har satt seg i, er uvisst. At de så langt ikke egner å innrømme sine feilsteg anser vi som åpenbart. Ved denne feilslåtte strategien mener vi Norske politikere og beslutningstakere aktivt har bidratt til økt grobunn for ekstremisme, uansett ideologi. Vi er dedikerte til en kampanje som aktivt vil opplyse befolkningen rundt dette, slik at en aktiv og åpen debatt rundt disse temaene kan oppnås. Demonisering av Muslimer, eller av Islams kritikere bidrar på ingen måte konstruktivt til dette formålet. Vi mener at man kun ved å se på rene fakta kan styre et samfunn på en god og humanistisk måte. dersom det er aspekter ved Muslimske tradisjoner som oppfordrer eller bidrar til økt ekstremisme og radikalisering, må disse kunne adresseres uten frykt for å bli kalt rasistisk, xenofobisk, eller det enda mer misvisende islamofobisk. Publikum må få tilgang til et mer usensurert og balansert bilde av de ekstremistiske miljøene, noe som igjen kan bidra til at politikerne kan stilles til ansvar for sine handlinger. Handlinger vi mener direkte har skadet rikets sikkerhet. NDL vil jobbe for økt forståelse av Islam og andre ekstremistiske retninger, og de følger det innebærer for vanlige borgere når de blir tvunget til å eksistere side om side med disse. Vi mener radikale utgaver av Islam ikke bare representerer et religiøst system, men en politisk og ideologisk ideologi som søker total dominans over alle ikke-troende. Ekstremister søker å innføre et radikalt lovsystem som fornekter demokratiske spilleregler og grunnleggende menneskerettigheter. Disse ekstremistiske bevegelsene representerer klare motpoler til alt vi holder for kjært i vårt sosialdemokratiske samfunn. Disse bevegelsene må tilpasse seg sekulære, liberale idealer, og bidra til økt sosial velstand, i stede for å forårsake splittelse.

(4) Respekt for tradisjoner: 
Fremme Norske tradisjoner og kultur, ved å være åpen for å ta inn det beste fra andre kulturer.

NDL mener Norsk kultur har en rett til å eksistere og blomstre i Norge. Vi anerkjenner at en kultur ikke er statisk, at endringer naturlig finner sted over tid, og at andre kulturer bidrar til å gjøre vår egen kultur sterk og levende. dette gir imidlertid ikke politikere rett til å bevisst underminere og svekke vår kultur og påtvinge oss ikke-vestlige kulturer i eget land. Dersom mennesker av ulike årsaker velger å innvandre til Norge må det forventes at de respekterer norsk kultur, lover og tradisjoner, og ikke forventer at deres kultur skal likestilles av staten. Det beste fra deres kultur vil finne naturlige veier inn i samfunnet, og vi vil alle bli bundet tettere sammen av hva det resulterer i. Fokuset bør alltid være at fremmede kulturer tilpasser, og integrerer seg i det Norske samfunnet. Hvis fremmede kulturer promoterer anti-demokratiske ideer og nekter å akseptere Norsk myndighet og Norske lover, bør ikke Norge bøye av "kultursensitive" hensyn. Politi og ordensmakt skal alltid være i stand til å utøve sin makt uten å føle fordommer og frykt. det skal være likhet for loven, for alle.

På bakgrunn av dette har NDL et oppriktig ønske om å tiltrekke seg støtte fra alle raser, alle trosretninger, alle politiske ståsted og uavhengig av livsstil og legning. under NDL's fane kan alle i Norge, uavhengig av bakgrunn, stå sammen i sitt ønske om å stoppe alle former for ekstremisme, og bekjempe de konsekvenser ekstremistisk tankegang har for vanlige mennesker.

Våre væpnede styrker risikerer daglig livene sine i en kamp for å beskytte våre verdier, vår kultur og vårt levesett. De reflekterer også allsidigheten i befolkningen, og er et lysende eksempel på hva mennesker kan oppnå når de står samlet. NDL vil derfor alltid stå på våre soldaters side, og bekjempe de misoppfatninger, det hat, og den sjikanen disse blir utsatt for av motstandere av militære operasjoner. Vi vil jobbe aktivt for at slikt misbruk blir forbudt, og straffeforfulgt. De er våre beste menn og kvinner, de er våre helter. De fortjener det beste landet kan tilby dem etter endt tjeneste.

(5) Internasjonale Utsikter: Arbeide med andre i verden, for en bedre fremtid.

NDL vil alltid være interessert i å spille på lag med andre organisasjoner med likt utgangspunkt, uavhengig av geografisk plassering, og kulturell bakgrunn. Vi mener at ekstremisme ikke kjenner landegrenser, være seg Sharia eller nazisme, og at kampen mot all ekstremisme, således er global. NDL vil derfor alltid være åpen for allianser med lignende organisasjoner i inn og utland. Dette gjøres både for å styrke vår egen kamp, men også for å kunne bidra der andre kjemper lignendes kamper i utlandet.

Tiden der intoleranse stilltiende aksepteres er over. Tiden er kommer for hele verden å ta et endelig oppgjør med ekstremister hvor enn de befinner seg, og hva enn de bekjenner seg til.

søndag 27. februar 2011

Kjært Barn har mange navn...

Det politiske landskap kan ofte være et rent minefelt. Når man i tillegg gjerne går inn i en debatt med et ønske om å fremstille noe eller noen i et spesifikt lys, er det duket for noen reale blemmer. Vi i NDL har f.eks. som formål å bekjempe ekstremisme. Våre motstandere vil gjerne kalle oss nazister. Det er på tide med en liten ryddesjau på begrepsloftet!

NDL har hentet sin formålsparagraf direkte fra england, og EDL. Vi synes selv denne er både utfyllende og grei, men finner oss til stadighet i debatter der begrepene hagler. Vi slenger sikkert ut noen selv også, men enkelte karakteristikker er grovere enn andre. Skal man først kalle en spade for en spade, er det kanskje greit at det faktisk er en spade? Vi har forsøkt å samle en del ord og begreper her, sammen med vår tolkning av disse. Dere vil sannsynligvis finne at "vår" tolkning i mange tilfeller også er f.eks. wikipedias tolkning...

Ekstremisme

Ekstremisme er enhver ideologi, være seg politisk eller religiøs, som er så langt utenfor det som generelt oppfattes som moralsk og etisk riktig, at den generelle befolkning ikke vil akseptere disse holdningene. I demokratiske samfunn vil en ekstremistisk holdning gjerne være innføring av diktatur, eller i sekulære samfunn, påtvunget religion.

Siden diktaturer gjerne er sekulære (med åpenbare unntak), vil det også her være grobunn for religiøs ekstremisme. Diktaturer vil gjerne se på demokrati som en ekstremistisk utvikling, men her må man skille mellom despot og folk.

Vi mener ekstremisme er når religion, og styresett blir pervertert i kraft av å undertrykke, pålegge eller kontrollere et folkeslag noe som i utgangspunktet kun er ønsket av noen få.

Tolkningen av et ord må sees ut i fra tolkerens standpunkt. Vårt standpunkt er europeiske normer innen moral og etikk. Derfor mener vi det blir feil å kalle en selvmordsbomber for noe annet enn ekstremistisk, selv om andre vil kalle han martyr. Det er ingen som kaller seg selv ekstremister. Man kaller seg gjerne radikal, eller fundamental i stedet. Fra vårt ståsted er det å sprenge selv selv i lufta, en ekstremistisk handling, uansett pretekst. Å forsvare slike handlinger, vil dermed også bli et forsvar av ekstremisme, og må således sidestilles med den ekstremistiske handlingen.

Radikalisme

Ekstremister er gjerne radikale. Og man hører stadig om radikalisering. der ekstremisme ikke nødvendigvis er politisk motivert, vil radikale holdninger nesten utelukkende være forbundet med politiske fundamenter. Ønske om å endre samfunnets oppbygging fra grunnen av (gjerne koblet til en religiøs fanatisme) kjennetegner radikalismen. De fleste radikale krefter søker å revolusjonere samfunnet, men man kan også benytte begrepet radikal om drastiske endringer innenfor eksisterende normer.

Radikalisering brukt som ord for å beskrive overgangen fra en passiv observatør rolle, til en mer aktiv rolle, da knyttet opp mot begreper som militant, revolusjonær eller ekstremisme. Typisk forbundet med samfunn der fattigdom, undertrykkelse og store sosiale forskjeller driver frem et ønske om radikale endringer i samfunnets oppbygning. Det finnes imidlertid mange eksempler på radikaliserte ekstremister med bakgrunn i fra øvre middelklasse, gjerne med høyere utdannelse. Disse er som regel ofre for religiøs radikalisering.

Wikipedia deler radikalisering opp i fire steg:
  1. Pre-radikalisering (Livet før personen blir radikalisert)
  2. Selv identifisering (Personen begynner å identifisere seg med radikale grupperinger)
  3. Indoktrinering (Personen intensiverer fokuset på sin nye oppfatning, gjerne med hjelp)
  4. Radikale handlinger (Personen utfører voldelige handlinger, definert som terrorisme

Nazisme/Nazist

Dette er den store. Verdens største skjellsord (med rette), men også verdens mest misbrukte ord. Svært mange blir stemplet som nazister, når de i virkeligheten kanskje er fascister, rasister, eller en annen ekstremistisk gruppering.

Nazisme er egentlig en forenkling av ordet Nasjonalsosialisme. Mer spesifikt er strengt talt nazisme den variant av nasjonalsosialisme NSDAP praktiserte i Tyskland, men det er en helt annen post. Nazisme blir ofte forvekslet med fascisme, og omvendt, men det korrekte er at nazisme er en retning innen facsismen. Generell fascisme er ikke nødvendigvis rasistisk, men nazismen var klart rasistisk og anti semetistisk. Nazisme baserer seg på den ariske rases overlegenhet, og utroper jødene til fiende nummer en av den ariske rase.

Økonomisk baserer nazismen seg på en variant av statskapitalisme. Sosiologisk stammer nazismen strengt talt fra romanismen, men også Friedrich Nietzche må ta på seg skyld for at teorien om et overmenneske - übermensch fikk slå rot. Via diverse ordrer, som Ariosophical Germanenorder og Thule Society fikk Hitler all den inspirasjon han trengte.

Siden nazismen er klart arisk rasistisk, og i direkte opposisjon til demokrati, yttringsfrihet og liberale verdier, kan vi trygt definere den som en totalitær retning. Her er det mange som snubler, og åpenbart ikke forstår hva de kaller sine motstandere.

Siden NDL kjemper mot ekstremistiske tendenser, for å bevare retter som yttringsfrihet, likestilling og demokrati vil det falle på sin egen urimelighet å kalle oss nazister. Dette er det dessverre alt for få som vil innrømme blandt våre motstandere. Vi har ingen problemer med at folk er uenige, men begrepsforvirringen bidrar ikke til en saklig debatt om viktige temaer.

Rasisme

Kanskje den andre store. Rasisme er et begrep det hersker ekstra stor forvirring om, og det med rette. Rasisme var i utgangspunktet synkront med rase-teori. Der raseteori tar for seg forskjellene mellom forskjellige raser, uten å ta stilling til eventuell superioritet, er rasisme i dagens samfunn utelukkende negativt. Rasisme vil ta utgangspunkt i rase-teori, for så å hevde at en rase er overlegen. Dette uavhengig av religion eller landegrense.

Det finnes mange former for rasisme, eller rettere sagt; mange situasjoner der rasisme kan spille en rolle. Ansettelsesforhold, personlige forhold og økonomi, kan alle lide under rasistiske tendenser, men det blir grunnleggende feil å mene at kampen mot religiøs eller politisk ekstremisme er rasistisk.

NDL mener at kampen mot alle former for ekstremisme, er en kamp det er i alles interesse å føre. Alle raser, alle legninger, alle trosretninger rammes av ekstremistiske tankeganger. Hvordan man kan stemples som rasist fordi man ønsker å bekjempe ekstremisme er ikke godt å se, men det er fristende å sende beskrivelsen i retur. Der NDL ikke forbinder sin kamp med rase, gjør tydeligvis våre motstandere det. Hvordan kan de ellers kalle oss rasister?

Vi håper denne posten kan bidra til at flere forstår hvem som er hva, og kanskje like viktig, hva enkelte begreper og skjellsord faktisk innebærer. Å sloss mot ekstremisme er ikke det samme som å være nazist eller rasist. Nazisme er i seg selv en ekstremistisk ideologi, og således noe NDL vil bekjempe med like stor iver som dens islamske motpart. På lik linje vil NDL aldri tolerere hverken rasisme eller fascisme. Våre motstandere må gjerne være uenige, og må gjerne debattere oss, men vi skulle ønske de i alle fall kunne kalle en spade for en spade, og kanskje lese hva enkelte begreper betyr, før de benytter dem.

lørdag 26. februar 2011

Velkommen til NDL - Norsk Forsvars Allianse

Først av alt; la oss ønske deg velkommen til Norsk Forsvars Allianse. eller Norwegian Defence League, om du vil. PÅ denne siden vil vi prøve å holde dere oppdaterte om ting som rører seg innad, og våre synspunkter på ting utad. Vi jobber aktivt for å utbedre denne siden fortløpende, og den vil derfor endre seg noe før den finner sin endelige form. Uansett håper vi dere finner den belysende, informativ, litt provoserende, og 100% ærlig...


NDL er, som de fleste sikkert vet, en del av et verdensomspennende nettverk av såkalte "Defence Leagues". Bevegelsen begynte i England, etter at britiske soldater ble hetset på det groveste da de returnerte fra Afghanistan. Her hadde de risikert livet i kampen for en friere, og bedre verden, for så å bli kalt både barnemordere og voldtektsmenn når de kom hjem til sitt egen land. I sjokk og avsky over disse handlingene startet Tommy Robinson og en håndfull andre det som nå er English Defence League. Denne organisasjonen har så inspirert lignende organisasjoner over hele Europa, og noen godt utenfor.

Vi har valgt å fornorske navnet noe, til Norsk Forsvars Allianse (NFA), som vårt offisielle norske navn. Vi vil samtidig bruke NDL (Norwegian Defence League), da dette bidrar til å synliggjøre vår tilhørighet i dette verdensomspennende nettverket. Vi skal prøve å ikke blande kortene alt for mye, så får dere tilgi oss når det skjer...

Det verserer en masse feiloppfatninger av nøyaktig hva NDL/NFA er. Kjært barn har mange navn, og våre "motstandere" har jammen gitt oss mange!

Jeg skriver "motstandere" i hermetegn. Dette er fordi de etter min mening neppe er motstandere av hva vi står for, kun hva de TROR vi står for. Dette er noe vi vil belyser nærmere her.

Hva står så NDL/NFA egentlig for?

NDL/NFA er en organisasjon med formål å bekjempe ekstremistiske tendenser i det norske samfunn. Selv om mange har den (feilaktige) oppfatningen om at vi kun er ute etter å "ta" islamske varianter av ekstremisme, favner vi vesentlig bredere. All form for ekstremisme er uønsket i et moderne samfunn. Være seg nazisme, fascisme, økologisk terrorisme eller selvsagt religiøs fanatisme. Med unntak av nazismen, har ingen av disse begrepene noe med rase å gjøre. Rasehat i seg selv er selvsagt en form for ekstremisme som må bekjempes med alle midler, men man må samtidig kunne forvente av de som vier seg til bekjempelse av denne typen ideologier, at de tar begge sider like hardt. Vi i NDL/NFA mener man ikke skal skille mellom såkalt "white power", og f.eks. Jihad. Begge deler representerer et, etter vårt syn, forkastelig menneskesyn, der noen er mer verdt enn andre, og der vold er et legitimt virkemiddel for å bekjempe sine motstandere.

NDL/NFA vil kjempe for et samfunn uten rasisme, og der enhver ideologi som søker å undertrykke oss som befolkning, blir erklært uønsket, og forbudt. Vi vil gjøre det lettere å hjemsende kriminelle asylsøkere, samtidig som vi vil øke straffene for norske statsborgere som blir kjent skyldig i alvorlig kriminalitet. Vi mener at enhver befolkning skal kunne føle seg trygge i eget land, og skal ha lov til å være stolte av sin egen kultur, uten frykt for å bli stemplet som fremmedfientlige av den grunn.

På bakgrunn av dette finner vi det søkt når enkelte stempler oss som rasistiske, og enda til nazistiske. Dette viser en total mangel for forståelse for disse begrepene. Vi har prøvd å forklare begrepene litt mer dypgående her. Om vi fortsatt fremstår som nazistiske og/eller rasistiske etter den gjennomgangen, kan vi lite annet gjøre enn å riste oppgitt på hodet.

NDL/NFA ønsker med dette velkommen alle som ønsker å sloss mot ekstremisme i alle leire. Alle som vil bevare et samfunn basert på vestlige tolkninger av verdier som yttringsfrihet, demokrati og menneskeverd er velkommen i våre rekker. Vi er overbevist om at de som tar seg tiden med å sette seg inn i hva vi faktisk mener, ikke hva andre sier eller tror vi mener, fort vil finne seg til rette i NDL/NFA.

På vegne av alle oss i ledelsen, ønsker jeg velkommen til NDL/NFA, og håper vi kan bygge en sterk bevegelse, basert på en felles forståelse av våre mål. La deg lede av kjærlighet til våre felles verdier, ikke hatet til dine fiender, og vi vil seire!

NDL
blog comments powered by Disqus