mandag 11. april 2011

Oppsummeringen

Aller først vil vi takke alle som faktisk kom den 9. april. Selv om media gjerne vil fokusere på at få personer kom, forventet vi heller aldri flere hundre personer. Det tar tid å bygge dette, stein for stein. Vårt håp er at 10 blir til 20, og 20 til 40 osv osv...

det har vært en masse spekulasjoner i media rundt våre motiver for å velge 9. April. Synsing fra mer eller mindre kvalifiserte personer, og direkte løgn fra andre. En god del av dette var forutsigbart, og ikke så rent lite underholdende, mens annet vitnet om mer systematisk forsøk på feilfremstilling.

Vi er godt fornøyd med å ha slått fast en gang for alle at vi er anti-ekstremistiske, og ikke i mot Islam per definasjon. Vi tror ikke nødvendigvis Islam er en god ide for noen som helst, men hva folk velger å utsette seg for er ikke vårt problem så lenge det kun går ut over dem selv. I det lyset er det en god del religioner vi kunne tatt med, men poenget er at religion i seg selv bør og skal være en privatsak. Når du gjemmer deg bak religionen din i det du utfører handlinger som påvirker andre, ja da blir det samfunnets sak.

Når mediene omtaler vår markering som en "fiasko", er det på feil premisser. 9. April markeringen var aldri for å samle 1000 demonstranter, og vi synes ærlig talt det er litt spesielt at den ble sent "live" på TV2 Nyhetskanalen. Vi kunne fortalt samtlige dette ikke ville ble stort, men det var som sagt ikke poenget. Ikke denne gangen.

Før 9. April hadde svært mange ikke hørt om oss. De som hadde hørt om oss, var enten de som var så enige at de allerede var med, eller de som er så uenige at de aldri vil bli med uansett. Nå vet alle om oss! Det var det virkelige målet. Det er nemlig ikke slik at våre meninger er unike, men å få de frem i et samfunn der politisk følsomhet nær sagt forbyr omtale av slikt, det er faktisk litt av et triks. 


La meg avslutte med å si at jeg har bunnløs beundring for de som faktisk møtte opp. Det krever mot å assossiere seg med noe så misforstått som NDL. Det krever mot å tørre å si det til andre. Tenkt da hva slags mot det krever å stå frem, som en av noen ytterst få, når halve Oslo jakter på deg, og TV kameraene fanger vært sekund. Den type mot lover godt for fremtiden. Neste gang tør enda flere, og ballen har bare så vidt begynt å rulle!

Jeg vil oppfordre samtlige til melde seg inn i vår facebook gruppe, og samtlige til å komme neste gang!

onsdag 6. april 2011

Vi Minner om Vår Demonstrasjon på Kontraskjæret Akershus festning (OSLO) Lørdag 9 April 2011 kl 12.00

søndag 20. mars 2011

Valg av leder i NDL


Lørdag 19 03 2011 ble det avholdt valg av ny leder i NDL

Den nye lederen er Lena Andreassen

onsdag 16. mars 2011

Vi i NDL er ikke så rent lite stolte av å kunne få publisere denne kronikken av Hanne Nabintu Herland. Kronikken stod først på trykk i Forsvarets Forum, som en hyllest til Marinejeger Bolle,og understreker hvor viktig aktiv handling er i vår tid.

NDL vil rose Herland for sin uredde penn, sin direkte stil og sin evne til å fronte meninger mange har, men få tør si høyt. Vi trenger fler som henne, i det norske samfunnet.Vi takker for gode ord, og tillater oss å sitere noen linjer hun sendte oss, slik at alle kan huske hva som er viktig når det stormer som verst:


"Ta deg overhode ikke nær av hva mediene skriver. Hev deg over det en gang for alle! Vær saklig og redelig i møte med usaklighet og uredelighet. " - Hanne Nabintu Herleand

Krigskorset
Kronikk publisert på bestilling fra Forsvarets Forum, 2.3.2011

Av: Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter

Den britiske statsministeren Neville Chamberlain ble beryktet i sin samtid for utsagnet: “Peace in our time.” Det var hans analyse av situasjonen da Hitler påbegynte sitt aggressive felttog mot Europa. Da den andre verdenskrig brøt ut kort tid etter, ble hans naivitet åpenbar for alle. Det inderlige ønsket om fred hindret Chamberlain fra å se realitetene.

Å tro det beste om en fiende, var nær ved å koste Europa friheten. Heldigvis fantes ringreven Churchill, kanskje vår tids største statsmann, som viste nødvendig intoleranse mot Hitlers totalitære venstreekstreme sosialisme.

Det er få forunt å forstå sin egen samtid og skille rett fra galt når man er under påvirkning fra et kyndig politisk propagandaapparat. Også vår tid preges av en politisk farget tilnærming til verdenskonflikter som ofte kjennetegnes av et påfallende ensidig mediebilde. Ikke minst rammer dette Forsvaret. Gjemt i en hittil fredelig avkrok av Europa, med oljemilliardenes søvndyssende evne til å lede til overvekt og middelmådighet, mangler nordmenn nødvendig kunnskap om alvoret i internasjonale politiske spenninger.

Nettopp derfor var det sjeldent aktverdig at man fant det betimelig å tildele orlogskaptein og marinejeger Trond André Bolle utmerkelsen Krigskorset i januar 2011. Det skapte en nasjonal bevissthet om norske militæres heltemot i møtet med en brutal fiende som Norge er i krigshandlinger med.

Også de siste månedenes terrorangrep har illustrert hvor villige islamist-grupper er til bevisst å bruke uskyldige sivile for å oppnå politisk oppmerksomhet. Nettopp den islamistiske viljen til å drepe sivile, blir salafi-jihadismens ultimate felle: Dens mangel på respekt for sivilsamfunnets borgerrettigheter, menneskeverdighet og religionsfrihet gjør at ideologien ikke kan bli møtt med respekt i Vesten.

Marinejeger Bolle fikk utmerkelsen post mortem. Han ble som kjent drept av en bilbombe i militær tjeneste i Afghanistan i 2010 og er første nordmann etter andre verdenskrig som mottar Krigskorset med sverd for innsats i krig, etter en lang karriere som en av Norges fremste soldater. Han tilhørte dem som ikke roper “Peace in our time.” Men var blant dem som forsvarer de idealer som har gjort Norge til en moderne velfungerende sekulær nasjon med respekt for individets frihet.  Den slags maskuline holdninger er befriende lite preget av vår tids naive feministiske opprop for myke verdier.

Professor Harvey Mansfield ved Harvard universitetet påpeker at en av de kvaliteter som statistisk kjennetegner menn er nettopp den bemerkelsesverdige villigheten til å ofre sitt eget liv for familien, lokalmiljøet og samfunnet. Man tar ansvar når andre fryktsomt trekker seg unna. Der også dagens kvinner statistisk sett velger hjemmefrontens omsorgsrelaterte sysler, har menn vist seg å ha evnen til strategisk å se farene som truer og kjempe for å beskytte sine egne. Mansfield mener det er på høy tid å gjenreise respekten for dette maskuline motet, som viser seg fra sin beste side i krigshandlinger.

For alle verdier er ikke like. Noen produserer stabile stater som beskytter borgere og legger til rette for velfungerende sivilsamfunn, andre har verdisystemer som leder til mangel på stabilitet. Millioner av mennesker valfarter i dag fra denne typen dysfunksjonelle stater for å etablere seg i USA og Europa.

Klassekampen viste nylig til en internasjonal undersøkelse av folks tillit til ulike institusjoner og næringer, Edelman-rapporten, som bekrefter at norske medier opplever en historisk tillitskrise. Mange etterlyser nyanserte artikler som gir breddekunnskap om faktiske forhold heller enn tendensiøs lavkvalitetsjournalistikk. Mediedekningen av urolighetene i Egypt er et godt eksempel på hvilket vell av nyanser som forsvinner når mediene så utilgivelig tenker i takt. Man glemmer at Egypt under Mubarak var internasjonalt kåret som Afrikas raskest voksende økonomi. Landet hadde et flerpartisystem og var en sekulær stat med en uvanlig populær president, Mubarak, som ved siste valg hadde med seg rundt 80 % av befolkningen. Mubarak har maktet å gjøre Egypt til en av Midtøstens mest økonomisk ekspansive og stabile land. De siste tiårene har man lyktes med å føre millioner ut av fattigdom og inn i en middelklassetilværelse som har gitt grobunn for den økonomiske veksten.

Men Egypts utfordring har også vært korrupsjon, fattigdom og islamistiske grupper som ønsker å styrte dagens sekulære styre for å innføre islamsk Sharia-lovgivning. Professor Unni Wikan påpekte nylig at frykten for islamisme blant egyptere flest er betydelig. De ønsker ikke en Sharia-stat som forbyr sang og musikk og fotball og påbyr kvinner å være niqab-kledde. En av de radikale islamistenes årelange uttalte mål er blant annet å tilintetgjøre Egypts arkeologiske skatter, som anses som avgudsdyrkelse.

Heldigvis beholder hæren foreløpig makten i Egypt. USA har med Irak lært hvor dårlig det kan gå dersom man både fjerner et lands sterke mann og hæren. For en ukontrollert overgang til demokrati er langt fra beste alternativ i urolige regioner dominert av fattige underklasser uten utdannelse. Faren for at demokrati åpner for kaos og anarki, har stater i Afrika sett før. Etter at Vesten på 1990 tallet tvang DR Congo til å bli demokratisk, har det brutt ut en borgerkrig som til nå har krevet 6 millioner liv. Dette kom som et direkte resultat av at Congos sterke mann ble fjernet og Vesten ukritisk støttet Laurent Kabila, en tilfeldig militsleder som var raskt nok ute til å lære seg å stave ordet demokrati og bruke det i annenhver setning. Han ble som kjent president i landet og mistet kontrollen da borgerkrigen brøt ut.

Dette er eksempler på andre sider av internasjonale hendelser som burde blitt belyst for å gi balanserte syn på viktige saker. Likevel ropes det taktfast politisk-korrekt fra et samlet sosialistisk norsk mediekor, som fremskynder ukontrollerte maktovertagelser og naivt tror det skal bli “peace in our time” straks mannen i gata inntar presidentpalasset i en av verdens mest ustabile regioner.

Fordi vår tid preges av kulturkollisjoner, subjektiv og følelsesladet journalistikk samt alvorlig divergerende virkelighetsoppfatninger, blir realitetsorienterte menn som orlogskaptein Trond André Bolle et stående ideal. Deres forsvar av den vestlige kulturens militære råderett over eget territorium er prisverdig. For håpet om fred, må ledsages av viljen til å forsvare friheten. Å vokte de verdier som Krigskorset representerer, er avgjørende i en tid som denne.

tirsdag 8. mars 2011

Det Store Bildet

De siste dagene har en del medlemmer av NDL avslørt en del misoppfatninger av hva vi står for. Det er i og for seg greit, og noe man må regne med i en ny organisasjon. Det som er hårreisende er, når medlemmer spør etter info som ligger ute her. Da er man lat, eller uvitende. Ingen av delene er spesielt positivt…

Et spørsmål vi derimot ble glade for å få, var hvordan NDL ser på det litt større bildet. NDL’s manifest slår klart fast at vi skal sloss mot alle former for ekstremisme, alle former for terror. I motsetning til den noe populistiske holdningen at begrepet ”Terror” forandrer seg ut i fra geografiske eller sosiologiske forhold, mener vi at terrorisme er et universalt begrep. Når enkelte søker å argumentere med at terrorisme er et variabelt begrep, mener vi dette er fullstendig feil. Det blir litt som å hevde at en uholdbar situasjon blir mindre uholdbar om den pågår over tid, slik tilfellet var for eksempel i Storbritannia mens PIRA og RIRA var aktive, eller som tilfellet var/er i Spania, og ETA… Beklager, men dette er en logikk Erasmus Montanus ville vært stolt av…

Denne argumentasjonen avslører også et menneskesyn vi ikke kan gå god for, nemlig at enkelte mennesker kan utsettes for mer, før det er terror. Det avslører også en svikt i forståelsen rundt internasjonale mekanismer innen våpentransport, narkotikasmugling og andre aktiviteter gjerne knyttet opp mot terrorisme, eller geriljavirksomhet.

Sannheten er at det er en liten verden, også for terroristorganisasjoner og revolusjonære. Vi vet at svært mange ekstremistiske, eller radikaliserte bevegelser har et solid inntektsgrunnlag fra narkotikahandel. Det mest kjente eksemplet er kanskje fra Colombia, der FARC og ELN til sammen nær sagt kontrollerer ¾ av verdens kokain produksjon. Via sitt nettverk i land som bl.a. Panama og Cuba eksporteres enorme mengder inn i Mexico og USA.

På lik linje som FARC og ELN i Colombia finansieres av narkotika og annen kriminell virksomhet, har Al Qaida nær sagt overtatt eksporten av heroin fra Taliban. Der FARC og ELN i hovedsak ikke har en religiøs tilknytning, men er kommunistisk orienter, er selvsagt Al Qaida selve kromtappen innen det militante islamistiske nettverket. Siden begge organisasjoner har interesse av å få sine ”varer” inn i Europa, var vel et samarbeid om kontroll i Afrika bare et tidsspørsmål…

La oss utvide bilde ENDA et hakk… I Spania har ETA og dets politiske alibi, Batasuna, i en årerekke kjempet hva de mener er en legal kamp for et fritt Baskerland. En godt kjent hemmelighet er at ETA pleier nære bånd med FARC. Økonomi, strategi, våpen og personell utveksles til stadighet. En PC beslaglagt fra en av FARCs toppledere avslørte dessuten konkrete planer om aksjoner de to organisasjonene skulle utføre sammen.

ETA er for så vidt ikke fremmede når det gjelder internasjonalt samarbeid. Spanias tidligere statsminister, Jose Maria Aznar, overlevde så vidt hele tre rakettangrep fra ETA i 2003. Rakettene kom fra gode venner i Nord-Irland…

La oss oppsummere litt før ting blir fullstendig kaotisk:


Med andre ord: Alle er i seng med alle. Med dette i tankene er det ikke bare naivt, det er rett ut dumt å påstå at kampen mot ekstremisme kun er en kamp mot Islam. Om man ikke evner å se at kampen mot for eksempel ETA direkte påvirker kampen mot FARC, som direkte påvirker kampen mot Al Qaida, ja da har man gått glipp av det store bildet, og bør rykke tilbake til start…


PS: Selv om vi i denne artikkelen omtaler en rekke organisasjoner som terror organisasjoner, har også en rekke av disse politiske partier, som opererer fullt på side med loven. Siden årsaken til mange av disse gruppene ligger langt tilbake i tid, og er mer kompleks enn hva en enkelt artikkel kan sammenfatte, tar vi ikke stilling til selve kampen mange av disse gruppene utkjemper, kun måten det gjøres på. Mange vil hevde de fører en legal motstandskamp (FARC, ETA, IRA), men NDL mener en hver motstandskamp mister sin legalitet i det øyeblikk man benytter sivile kidnappinger, narkotikatrafikk og barnesoldater for å oppnå sine mål. 

mandag 7. mars 2011

Vedrørende intervju i VG 7.Mars med Lena Andreassen

I forbindelse med Lena Andreassens intervju i VG 7. mars, et intervju NDL er godt fornøyd med, vil NDL få lov å annonsere følgende til presse og andre interessenter:

At NDL’s oppstart i Norge har vært turbulent vil alle som har lest dagens artikkel i VG forstå. Vi gikk med på intervjuet i VG da alt for mange vrangforestillinger eksisterer om hva NDL er, og hvilke oppgaver og metoder NDL ser for seg. Vi føler intervjuet med Andreassen bidro til å kartlegge dette på en god måte.

NDL ønsker nå å bruke tid på å bygge en solid struktur, sette et permanent styre med valgte representanter, og skape sunne og gode allianser med andre organisasjoner og partier med samme fokus som NDL.

Selv om vi er godt fornøyd med VGs fremstilling, ønsker vi å presisere at vi skal sloss mot ALL form for ekstremisme, og at islamsk ekstremisme bare er en del av dette. At media vil fokusere på den biten var ikke overraskende, men allikevel noe skuffende.

NDL kommer ikke til å uttale seg om lederstriden og dertil hørende rot ytterligere.
Alle kan lese om NDL’s formål på våre sider


Ønskes ytterligere kommentarer vedrørende konkrete saker og uttalelser henviser vi til Håvar Krane med epost leder@norwegiandefenceleague.no eller vår politiske avdeling policy@norwegiandefenceleague.no

Med Vennlig Hilsen
NDL

...And Justice for All

"I pledge allegiance to my Flag and the Republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all"

Slik starter en av verdens mest kjente eder - den amerikanske troskapseden. Det er rart med det, men nye nasjoner er gjerne mye bedre på det pompøse og sermonielle, enn hva litt eldre nasjoner er. Det handler om å bygge sin identitet, og er man nettopp ferdig med for eksempel et noe utagerende te-party, eller for å flytte det til nyere scenarioer, nettopp har hatt tidenes lengste frokost i ei rundkjøring, er identiteten din kanskje noe av det viktigste du har...

Det vil alltid være mange som skal mene noe om identiteten din. Enten du er et land, en organisasjon, eller en idrettsutøver på topplan, skal alle mene noe om hvordan du fremstår. De som mener noe kjenner gjerne ikke den eller de det menes noe om, akkurat det er ikke en nødvendighet i vår nye rikssport, synsing.

NDL har den siste tiden begynt den lange veien mot sin egen identitet. En ferd som startet på Anker Hotell for 2 uker siden, har nå gått inn i neste fase. Om dette kan mangt leses her.

Det å "finne seg sjæl" er ikke nødvendigvis gjort over natta. Når man i tillegg må sloss mot mennesker som anklager oss for fordommer, basert på sine egne fordommer, sier det seg selv at vi trenger både tid og ro. Ironisk nok er vel tid og ro det siste vi har, men jeg tror alle vil forstå og være enig i at vi ikke har råd til å forte oss. Dette må gjøres rett første gang det gjøres, om vi skal ha livets rett videre.

De siste dagene har arbeidet med identitet bl.a. involvert en ny hjemmeside, som snart kan supplimere denne, et forum, et systemn for medlemskap, organisasjonskart og selvsagt sikkerhetsklarering av nye medlemmer. Den siste biten der er det en del som reagerer på. Den skulle selvsagt vært unødvendig, men ytterligående fra både venstre og høyre fløy har enda ikke gitt opp å komme seg inn i NDL. Samtidig fikk vi senest i forrige uke informasjon om at enkelte gamle medlemmer igjen er ute å benytter vårt navn, og vår logo på Facebook.
Hva de forventer å oppnå vet ikke vi, men vi kan garantere at de mislykkes. Det har alltid vært EDL's politikk, og vil alltid være NDL's politikk, at vi heller tar kvalitet over kvantitet. Våre gamle "venner" driver ut i fra de bevis vi har sett, ikke like nøyaktig screening.

På bakgrunn av slike hendelser registrerte vi forrige uke NDL som merkevare og organisasjon. Det gjør at det faktisk er imot Norsk lov å benytte seg av vårt navn, og vår logo, uten vårt skriftlige samtykke. Vi vil derfor benytte anledningen til en liten advarsel:

Fra og med 14. Mars vil alle som misbruker vårt navn og vår logo, i noen form, bli anmeldt.
Det er hardt nok å bygge en organisasjon fra grunnen om en ikke skal sloss med "seg selv" også. Mange har fortsatt et fullstendig feil bilde av hva vi står for, og tror fortsatt vi vil ha Norge hvitt. Dette får oss til å undre over et par ting vi sikkert ikke burde bry våre slitne hoder med (i følge våre kritikere)...

Under Ski-VM, hvor Norge jo gjorde det spektakulært bra, fikk man hele tiden høre våre beste stjerner snakke om hvor stolte de var av å være norske. Hvor flott det var å vise frem Norge, norsk kultur, på denne måten... Samtidig møter hundretusner opp og hyllerde, som de heltene de er. Sier VI derimot hvor stolte vi er av Norge, og av å være norske... er vi rasister!?! Man må ikke være hvit for å være norsk, der er vi alle enige, men at må gå fort på ski for å kunne være stolt uten å være rasist, den var litt ny...

Samme dag som vår alles favoritt vant 3 mila for jenter (GRATULERE), og således viste frem det aller beste av Norge, og hva vi kan om vi vil, fant Spellemannsprisen sted i Spektrum. Også dette er jo en smått narsissistisk affære, der et samlet musikk-Norge hyller sine egne helter. Også her fremhever man hele tiden hvor viktig norsk kultur er. Det er faktisk et eget TV program og konsept, skapt for å hylle nettopp norsk kultur, i alle sine former. Skulle vi prøvd oss på å hylle noen av disse, er vi vel igjen rasister....

Forresten; jeg VIL benytte annledningen til å hylle noen av disse, så får kritikerene heller guffe på igjen. Noen av mine personlige favoritter vant nemlig under Spellemannspris. Carpe Diem ble årets Spellemenn! Disse fantasiske artistene er kanskje selve beviset på at man ikke må være hvit for å være nordmann. At man ikke må være religiøs OG ekstrem. Inntil sitt siste album har faktisk ikke religion være et stort tema for Carpe Diem i det hele tatt, for hvorfor skal det egentlig være en faktor om man ikke tar det til det ekstreme?

Jeg vil derfor også gratulere Carpe Diem men en vel fortjent Spellemannspris. Er det rasistisk av meg får det stå til...blog comments powered by Disqus