tirsdag 1. mars 2011


På vegne av English Defence League, ved Hel Gower som er personlig assistent til Tommy Robinson, bringer vi denne meldingen, som burde avklare et hvert spørsmål vedrørende de siste tiders stridigheter.
Statement regarding leadership dispute in the Norwegian defence League:

The EDL has been following the internal dispute regarding leadership of the NDL and would like to make the following announcement:

For the time being and up untill the planned election of new leadership on the 9th of April, Haavar Krane will function as the officially recognised spokesman and leader of the Norwegian Defence League endorsed by the EDL.

We wish Haavar Krane all the best in the work ahead, in building up a genuine Nowegian Defence League.

The following has been agreed with Haavar

1) He will do this until a new leader is elected.
2) That NDL get approval from EDL to continue on this, EDL has now approved this
3) He chooses for the time being his/NDLs own security and liason division
4) When all the new leaders are elected he is out and into the background
5) When the time comes when a new leader is elected this will be respected from EDL.

Trust this answers all your queries and that you can spread the word around that this has been agreed and sanctioned by EDL Leadership.

Regards

Hel
Norsk oversettelse
Uttalelse vedrørende uenighet om lederskap i Norwegian Defence League (Norsk Forsvars Allianse)
EDL har fulgt stridighetene rundt hvem som skal lede og representere NDL, og vil med dette gjøre følgende annonsering:
Inntil videre, og frem til valget av en ny ledelse, senest 9. april, vil Håvar Krane fungere som den offisielt anerkjente talsmann og leder for NDL, med støtte fra EDL.
Vi ønsker Håvar Krane lykke til i det forestående arbeidet med å bygge opp en ekte Norsk Forsvars Allianse.
Vi har blitt enige om det følgende med Håvar:
1) Han påtar seg lederansvaret inntil en ny leder er valgt.
2) NDL får annerkjennelse av EDL til å fortsette sitt arbeide. Dette annerkjennes herved av EDL.
3) Håvar Krane velger selv sitt eget team, til å håndtere sikkerhetsspørsmål og kontakt utad.
4) Når et nytt styre er valgt, vil Håvar tre tilbake til en alminnelig rolle i NDL.
5) EDL vil respektere valgresultatet, uavhengig av resultat.
Vi regner med dette besvarer alle spørsmål dere har hatt vedrørende den siste tids hendelser, og at dere nå sprer dette vedtaket om at EDL annerkjenner dette til alle som må ha nytte av å vite det.  
Hilsen
Hel Gower

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

blog comments powered by Disqus